Dự án

Máy phát điện gió 2kw

Máy phát điện gió 2kw

Công xuất Máy phát điện gió 2kw/h, tương đương 48kw/ngày và lến đến 1,440kw/tháng. Với

Máy phát điện gió 5kw

Máy phát điện gió 5kw

Công xuất Máy phát điện gió 5kw/h, tương đương 120kw/ngày và lến đến 3,600kw/tháng. Với

Máy phát điện gió 800w

Máy phát điện gió 800w

Công xuất Máy phát điện gió 800w/h, tương đương 19kw/ngày và lến đến 570kw/tháng. Với