Sale!

Máy phát điện gió 5kw

19,900,000.00 19,700,000.00

Description

Công xuất Máy phát điện gió 5kw/h, tương đương 120kw/ngày và lến đến 3,600kw/tháng.